Döntött az elbíráló bizottság

share on:

Február 18-án döntött a nyertesekről a három fős zsűri. A pontozás 1-10 skálán mozgott ezenkívül a zsűri írt egy összesítőt alkotásonként. A beérkezett alkotásokat a www.holnap.info portálon megtekinthetik az érdeklődők. Az elbíráló bizottság végső döntése alapján: I. Díj. 2-es pályázó: Egyensúlyban Élni Egyesület – 8.86 II. Díj.1-es pályázó: Kézdivásárhelyi Sportszervezet – 8.83 III. Díj. 3-as pályázó: Ökopeace, Ökopolitikai Ifjúsági Szervezet – 8.81 Különdíj. 7-es pályázó: Maroskeresztúri Általános Iskola – 6.66 Gratulálunk minden egyes csapatnak! Részletes értékelők: 1-es pályázó: Kézdivásárhelyi sportszervezet I . zsűri: Olyan elképzeléseket tárgyal, amelyek megvalósítása vagy már megkezdődött vagy akármikor konkrétan megvalósítható. A jövőbeli elképzelések is minden további nélkül kivitelezhetőek. II. zsűri: Pozitívumok: Kreatív, kivitelezhető ötletek, tartalmaz innovatív elemeket, nagyon tetszett a zöld tetők ötlete Következetesen felépített, rendszerezett Negatívumok: Amit picit hiányolok, hogy leíró jellegű, nem tartalmazza kimondottan az ötletgazdák személyes véleményét, ami az esszé sajátja III. zsűri: A jövőből való visszatekintés magabiztos, céltudatos hangulatot ad az esszének. Tartalmi, szempontból igen hasznos és kivitelezhető ötleteket tartalmaz. Az esszének nincsen összegzése, befejezetlen. 2-es pályázó: Egyensúlyban Élni Egyesület I. zsűri: Irodalmi szempontból a legolvasmányosabb pályamunka. Fontos szerepet játszik a fenntarthatóságban a közösségi élet, a közös munka és egymás segítése. A felsorolt módszerek megvalósíthatóak, ámbár ez is kissé utópisztikusnak mondható. II. zsűri: Pozitívumok: Rengeteg innovatív elem, kerek történet, ügyesen, szakszerűen megszerkesztve, szubjektív véleményt, egyedi elképzelést tükröz. Kitűnő, ahogy a szél- és napenergia felhasználását felvázolja. Amellett, hogy gyakorlatias, lírai, olvasmányos a történet Negatívumok: Talán picit meseszerű, megkérdőjelezendő a megvalósíthatóság mértéke. III. zsűri: Érdekes, részletekbe menő, a teljesség igényével íródott. Kiemelten értékes az esszében hangsúlyos közösségi életre épülő környezet tudatos gondolkodásmód. Viszont hiányzik egy fontos részlet, mi történt a régi településsel, ami környezet védelmi szempontból igen fontosnak tartok. Nem látom az esszében leírt projekt megvalósulásának lehetőségeit. 3-as pályázó: Ökopeace, Ökopolitikai Ifjúsági Szervezet I. zsűri: Nagyon átfogó, tetszik a leírás jellege, részletessége. Különleges a diszkó áramellátásának ötlete. Nem egy konkrét települést terveztek meg, hanem javaslatokat, tényeket tártak fel, amiket alkalmazni lehet egy környezetbarát település létrehozásánál. Felmerül náluk is a közösség szerepe egy településen belül. Fontosnak tartják az egyént, aki nélkül élettelen a település is. Tetszik az értéket teremtés gondolata, valamint a tanulás lehetőségének megteremtése. II. zsűri: Pozitívumok: Reális problémák felismerése, mint például a globalizáció és az azt maga után vonó fogyasztói társadalom kialakulása, a multik elterjedése és uralma, az energiaforrások helytelen és túlzott kihasználása, a megnövekedett autós forgalom problémája Kézzel fogható, a realitás kereteiben megvalósítható ötletek Javaslatok tétele: plázák megszüntetése, bezárása, a fogyasztói társadalom visszaszorítása, önerőből megoldani az élelmezést (halastavak, városi méhészetek, villanyáram használat csökkentése (éjszaka ne égessék a városok, üzletek a villanyt), tömegközlekedés népszerűsítése, a tudás mindennek az alapja, ennek a megszerzése elérhető legyen mindenki számára, ingyenes oktatás, amely nem szorul az iskola 4 fala közé A végén ügyes kérdésfelvetés, mérlegelés, figyelemfelkeltés Negatívumok: Szerkezetileg kissé kusza, nem rendeződik alcímekkel. III. zsűri: Kiemelkedő pályázat összeszedett, áttekinthető, részletes. Átfogó megvalósítási tervet mutat be. A társadalom megváltoztatását veszi alapnak, ezzel szemben kevés módszert ismertet a probléma megoldására 4-es pályázó: Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola I. zsűri:A leírt ötletek jók, de nagyon általánosak és utópisztikusak. A konkrét, valós megvalósíthatóság hiányzik az esszéből. Az alternatív lehetőségeket, felhasználási módszereket lassan mindenki ismeri, de a konkrét megvalósíthatóság hiányzik. Szépen össze vannak gyűjtve a lehetőségek és részletezve van a hatásuk, mondhatni minden egyes területet lefednek. A leírtak alapján az elképzelt település és az ott élő közösség nagyon elszigetelt, „magasabb rendű” csakis kiváltságos egyének élnek ott. Ezt a megkülönböztetést nem tartom hosszú távon fenntarthatónak. Azt sugallják a szerzők, hogy egy ilyen településen csak a kiváltságosak kapnak helyet. II. zsűri: Pozitívumok: Tele van zöld ötletekkel, amelyekre megoldásokat is javasolnak a készítők, szépen felépített, rendszerezett, ügyesen képekkel illusztrált Szakszavak helyes ismerete, használata Kitér egy természetbarát város minden elengedhetetlen kellékére Negatívumok: Nekem félelmetesnek tűnik az elképzelésnek az a része, ahol az életmódot írja le, nekem egy zárt kasztrendszer jut róla eszembe, ahol bár minden idilli és csodaszép, de olyan kényszerű, az emberek szabad lények, nem lehet őket ilyen korlátok közé szorítani Elrugaszkodott a valóságtól, nem tartom megvalósíthatónak III. zsűri: A pályamunka már az első részben csak is a fikcióra épít, nem a valóságot építi, képzeli tovább. Az esszé szövege száraz, ezzel szemben részletesen tárgyalja a környezet szennyezési tényezők minden szegmensét. 5-ös Pályázó: Székely Mózes Általános Iskola Felsősófalva I. zsűri: Bár az esszé kidolgozottsága kissé felületes, és egyik témában sem merül el, saját, konkrét problémát boncolgat. Olyan dolgokat tár az olvasó elé, amik egy kis odafigyeléssel és kezdeményezéssel valóban megvalósíthatóak a település szintjén. Bizonyos terveket nem gondoltak végig a szerzők, pl.:- Korond patakából való öntözés. Valószínűleg a patak vizének elöntözése hosszú távon nagy kockázatot jelent. - Az áramellátás megoldása: ha már klímaváltozás elleni küzdelemről és alternatív, valamint fenntartható megoldásokról van szó, érdemes lett volna mindezt részletezni II. zsűri: Pozitívumok: Tömör, velős, nem rugaszkodik el a valóságtól, ügyesen vázolja a jelen környezetvédelmi problémáit és hasznosítható megoldási lehetőségeket nyújt Előnyben részesítem, hogy a saját falujukat akarják zöldebbé tenni, amit okosabbnak látok, mint egy új város, falu felépítése Negatívumok: Bővebben ki lehetett volna fejteni III. zsűri: A pályamunkában folyamatos bizonytalanság érződik. egy problémára koncentrálódik miközben más problémákat is meg akar oldani, de nem átláthatóan és kivitelezhetően. 6-os pályázó: Farkaslaki Fiatalok Fóruma I. zsűri:A leírtak nem igazán illeszkednek a versenyfelhívásban megfogalmazott elvárások közé. A kitét ez volt: “Egy olyan várost vagy falut tervezzen meg a pályázó szervezet/csoportosulás, amely minden szempontból egy környezetbarát település és a fenntartható lesz hosszútávon.” Ennek ellenére nagyon jó ötlet a “poharak visszaváltása”. Ezt minden nagyobb erőfeszítés nélkül máris gyakorlatba lehet ültetni. Mindhárom, az esszében felsorolt javaslat konkrét, megvalósítható és a helyi közösségre konkrétan alkalmazható. II. zsűri: Pozitívumok: Elég ügyes a problémafelvetés, kár, hogy nincs bővebben vázolva, kifejtve, és kevés a megoldási alternatíva is, de mindenképp ügyes próbálkozás, főként ha azt vesszük, hogy nem egy összeforrott szervezet, hanem fiatalok vegyes csoportja készítette Negatívumok: Rövidke, egy problémakört jár körül, nincsenek megoldási lehetőségek, módszerek, kissé kusza III. zsűri: Sajátos problémákat tárgyal, jó és praktikus megoldásokat használnak, de nem tárgyal semmi féle jövőbeli elképzelést. 7-es pályázó: Maroskeresztúri Általános Iskola I. zsűri: Konkrét és megvalósítható tervek. Hiányzik az irodalmi jellege az esszének, inkább olyan, mint egy kidolgozásra váró “projektterv”, egy jegyzet. Nagyon jó ötlet a saját kézírás és a saját rajzok. Egyedül náluk merül fel a cigaretta káros hatása. Nagyon tetszenek a tanácsok. Nem kell geotermikus energiában vagy szélerőművek létesítésében gondolkodni. Sok olyan, néha aprónak tűnő (épp ezért fel sem tűnik nekünk) mindennapos dolog van, amire ha kicsit is odafigyelnénk, minden nagyobb erőfeszítés nélkül, máris tehetnénk valamit a környezetünk megóvásáért. Nagyon örvendetesnek tartom, hogy ilyen fiatal résztvevői is vannak a versenynek és remélem az pályamunka elkészítésével mindannyian hasznos információkhoz jutottak, melyeket alkalmazni is fognak! II. zsűri: Pozitívumok: Kitér egy városka több lehetséges környezetvédelmi problémájára és megoldási lehetőségeket is nyújt. Ábrákkal ellátott Negatívumok: Naívnak látom, de megbocsátható mivel a készítői gyerekek. Csak azt vázolja, hogy mi van és mi lehetne, az nem, hogy hogyan. Javaslat: továbbgondolva ügyes projekt válhat belőle. III. zsűri: Az esszé formai keretei nem lettek betartva. Egy felsorolást olvashatunk, alapjaiban már létező környezet védelmi eszközök használatával. Nem maga az esszé formátum, és a tartalmi szempont ami dicsérendő ezen pályamunkában, hanem a háttérben lévő fiatalkori környezet tudatos nevelés. Ez a leghatékonyabb környezet védelmi eszköz a jövőre nézve. Hírszerző: Ráduly Attila - projektfelelős

zoldnap