Civil Kaláka alakult Háromszéken

share on:

Háromszéken sok egyesület, szervezet keretében működnek önkéntesek, sokszor hasonló területeken. Sem a szervezetek, sem az önkéntesek között nem kielégítő a kommunikáció. Ezek a szervezetek nem konkurrenciái egymásnak, céljaik közösek, mégsem együtt, vagy egymást kiegészítve dolgoznak, hanem szinte párhuzamosan, miközben, ha kommunikálnának egymással, ha egymás akcióit figyelembe véve (ld. tevékenységi terület, akciók időpontjai, akár tárgyi felszereltség, önkéntesek kompetenciái, stb.) működnének együtt, ez erőiket, eredményeiket megsokszorozhatná, és a közösség nagyobb hasznát érezhetné. Ezen kívül az önkéntesek nem elszigetelve, csak saját kisebb közösségeikben működnének, hanem egy szélesebb körű, helyi önkéntes-társadalom tagjaiként helyezhetnék el magukat. A Civil Kaláka Program ötletét a Háromszéki Közösségi Alapítvány „Ötletből építs közösséget!” c. pályázati kiírására hívta életre, ötletgazda szervezete a Gyulafehérvári Caritas. A projekt fő célja a háromszéki közösség és ezen belül az „önkéntes-társadalom” fejlesztése a kaláka újraértelmezésén és életre hívásán keresztül. Célja minél több olyan egyesület, szervezet bevonása a Kaláka programba, akik ökénteseket foglalkoztatnak. Ezáltal az aktív önkénteseket érinti a projekt, valamint rajtuk keresztül a tágabb közösséget. A program promoválása által célpontba kerül az önkéntesség, az együttműködés, a közösség kölcsönös egymást segítése. A program széleskörű ismertetése közvélemény-formáló hatással jár a helyi közösség számára: növelheti az önkéntességi kedvet, ezáltal a közösség újabb tagjai vállalnak önkéntes munkát. A kaláka-módszer szemben áll a tanult tehetetlenség jelenségével: azt mutatja meg, hogy mindenki tud egy kicsit hozzátenni a közös ügyhöz, a kalákában kiegészítjük egymást, egymásért cselekszünk. Hasonlóan fontos cél önkéntesekkel foglalkozó szervezetek együttműködésének erősítése – megbeszélések, közös projektek megvalósítása, ezek kiértékelése által. További célok: különböző szervezetek önkénteseinek találkozási alkalmak teremtése: közös munkák, képzések, kulturális és szórakozási lehetőségek megteremtése által. Egy olyan program létrehozása, amely által létrejön különböző területeken, önkéntesekkel működő civil szervezetek kölcsönös egymást segítése akcióik során, akár munkaerővel az önkéntesek bevonása által, akár egyéb felszerelés, tudás, birtokolt tárgy vagy szellemi értékkel való hozzájárulás által. A projekt újszerűségét a Kaláka újraértelmezése hozza, mely szerint egyesületek, szervezetek önkéntes csoportjai vesznek részt a kalákában, egy-egy szervezet akciói során számíthat a saját önkéntesei csapatán kívül más szervezet önkéntes-csapatára is, a kölcsönösség elvén keresztül. A projekt a munkán kívüli együttlétre is hangsúlyt fektet, a közös játék, tánc, szórakozás közösségformáló ereje igen nagy erőssége a kalákának. A Civil Kaláka az önkéntesek közös munkája és kötetlenebb együttléte mellett az egyesületek tárgyi (pl. helyiség, autó, technikai felszerelés) és szellemi (tudás, tapasztalat) értékeinek felajánlására buzdít. A program működési irányelveit, alapszabályzatát a Civil Kaláka Munkacsoportja dolgozta ki. A Munkacsoport tagjai: a Gyulafehérvári Caritas, Zöld Nap Egyesület, Máltai Segélyszolgálat, HITI Önkéntes Központ, Vöröskereszt, Europe Direct Információs központ, Erdélyi Kárpát Egyesület szervezetek képviselői. A Munkacsoport feladata a program koordinálása, fejlesztése, promoválása. A Munkacsoport joga minden olyan kérdésben dönteni, amit a működési szabályzat nem rögzít. A Civil Kaláka működésének adminisztratív kereteit a program honlapján teszi közzé a tagok számára. A honlapon megjelenő tagsággal, rendezvényekkel, felajánlással, stb. kapcsolatos adatok nyilvántartását a Civil Kaláka program adminisztrátora vezeti, aki a Gyulafehérvári Caritas szervezet munkatársa. Hírszerző: Civil Kaláka Munkacsoport

zoldnap