Asociaţia Zöld Nap din Târgu Secuiesc a fost desemnat ONG-ul anului 2015, din judeţul Covasna!

share on:

Federaţia Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna a desemnat ONG-ul anului 2015, în cadrul unei ceremonii, pe data de 13 Aprilie 2016. Premiul are mai mult o valoare morală, care doreşte să distingă aceea organizaţie civilă din judeţul, care în anul 2015 a realizat paşi pentru formarea şi dezvoltarea comunităţii din judeţul Covasna. Editura T3 a oferit un vocher în valoare de 1000 RON pentru organizaţia câştigătoare, care poate fi folosit în cursul anului 2016 pentru realizarea diferitelor materiale promoţionale.

Membrii juriului în acest an au fost membrii consiliului de conducere de la federaţie:  d-na Hubbes Kinga – din partea Organizaţiei Caritas din Sfântu Gheorghe, d-l Kotta László – din partea Fundaţiei Puskás Tivadar şi d-l Papucs András – din partea Asociaţiei Sikló. Cei trei au evaluat aplicaţiile trimise prin prisma următoarelor criterii principale: experienţa aplicantului, capacitatea de operare/rezultatele proiectului, valoarea adăugată comunităţii prin proiectul realizat, grupul ţintă direct şi indirect a programului, eficacitatea, eficienţa şi posibilitatea de multiplicare a proiectului.

Șapte propuneri de proiecte au fost primite de la șapte organizații non-guvernamentale din judeţul Covasna. Reprezentanții proiectelor aplicate în cursul ceremoniei au avut posibilitatea de a prezenta pe scurt programele lor.

Asociaţia Zöld Nap a primit premiul pentru Dezvoltarea parcului Molnár Józsiás din Târgu Secuiesc. Programul a avut ca scop înfrumusețarea orașului Târgu Secuiesc, care a inclus schimbarea coşurilor de gunoi din plastic, plasarea de șaptesprezece căsuțe pentru păsări, organizarea activităţiilor în aer liber. Programul este considerat o adevărată colaborare în comunitate, la care au participat pe lângă administrația locală și instituțiile lui asociate, Asociația Femeilor din Târgu Secuiesc, Asociația Creștină Manna, Asociația Pro Schola, Şcoala Bod Peter, Şcoala din Petriceni și locuitorii orașului au fost implicate. Din păcate o parte din lucrări a căzut deja victimă a vandalismului, a remarcat respnsabilul de proiect Derzsi Katalin, dar se lucrează în prezent pentru elaborarea de noi proiecte în vederea rezolvării situașiilor create.

Premiul II. a fost atribuit Asociaţiei Kormos din Filia. Acest premiu este o încurajare pentru asociaţiile şi iniţiativele civile din mediul rural din judeţul Covasna. Varga Edit, a prezentat pe scurt rezultatele programului din 2015, intitulat În treptele Mariilor Secui. În acelaşi timp a vorbit despre un proiect de viitor, prin care doresc amplasarea unei hărţi în centrul Filiei, care să conţine toate atracţiile locale.  

Premiul III. a fost atribuit Asociaţiei Culturale şi de Tineret MOIRA, pentru realizarea Festivalului Flow. Festivalul Flow a avut loc în Sfântu Gheorghe, cu ocazia aniversării de 10 ani a trupei M-Studio. Festivalul a adus în Sfântu gheorghe actori şi profesionişti din domeniul artei teatrale contemaporane şi a dansului contemporan. 

Asociaţia Aranyliliom, Asociaţia Bolyongó Színházi Egyesület, Fundaţia Mihai Viteazu şi Asociaţia Pál Utcai Fiúk merită o recunoaştere pentru aplicaţiile lor trimise. Ca parte a ceremoniei, au primit cuvântul reprezentanţii asociaţiilor candidaţi şi poate fi declarat în ansamblu că nucleul activităţii civile din judeţul Covasna este un rezultat a muncii voluntare, plină de energie.

În 2013 a fost premiat Fundația Comunitară din judeţul Covasna, pentru introducerea cardului de comunitate, în 2014 Asociaţia Tineretului Maghiar din Ardeal, filiala Târgu Secuiesc pentru realizarea unei campanii extinse pentru utilizarea bilingvismului, iar în 2015 Asociaţia Bolyongó Színházi Egyesület a câștigat pentru activitatea lor culturală, educaţională şi socială la nivel local, naţional şi internaţional.

zoldnap