Trebuie învǎţat acţionând

share on:

 Din 6 februarie se aflǎ în Târgu Secuiesc la Asociaţia Zöld Nap cele douǎ voluntare noi, armeanca Gayane Asatryan şi letonianca Ieva Brikmane care în cadrul Serviciului European de Voluntariat vor lucra în oraş, prin ideile şi munca lor ajutând proiectul Învaţǎ acţionând (Learning by Doing). Vinerea trecutǎ cele douǎ voluntare s-au prezentat în faţa mass-mediei, cu aceastǎ ocazie a ieşit la ivelǎ cǎ pânǎ acum cunoşteau România doar de pe hartǎ. Ráduly Attila, coordonatorul proiectului a prezentat Serviciul European de Voluntariat care oferǎ posibilitǎţi pentru tineri aflaţi între 18 şi 30 de ani ca aceştia sǎ acumuleze experienţǎ, sǎ dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile în timp ce fac cunoştinţǎ cu limba şi cultura unei ţǎri strǎine. Voluntarele lucreazǎ 30-35 de ore pe sǎptǎmânǎ fǎrǎ a fi plǎtite, în schimb primesc bani de buzunar(60 de euro pe lunǎ), respectiv le este asiguratǎ cazarea şi masa. În Sfântu Gheorghe Federaţia Organizaţiilor Civile din Judeţul Covasna a mai fost gazda unor voluntari din strǎinǎtate, dar în oraşul breslelor este prima iniţiativǎ de acest gen. Voluntarele noastre se aflǎ într-o situaţie norocoasǎ, au şansa dea cunoaşte nu numai România ci şi Secuimea şi prin implicarea în activitǎţile cotidiene se vor îmbogǎţi cu noi experinţe de muncǎ – a precizat Ráduly Attila.

Derzsi Katalin ajutǎ integrarea celor douǎ în mediul nou, le rezolvǎ problemele ivite şi ajutǎ în conoaşterea culturii secuieşti. “Primele zile , sǎptǎmâni decurg sub semnul entuziasmului, dar dupǎ aceastǎ perioadǎ apare dorul de casǎ, în contrabalansarea acestei situaţii ajut eu” – a spus mentorul. Gayane şi Ieva au fost alese de cǎtre verzii din Târgu Secuiesc din 72 de candidaţi. Au cǎutat voluntari din Europa de Est, pentru cǎ - dupǎ cum spuneau - sţim foarte puţin unul despre celǎlalt. Cele douǎ fete au fost surprinse sǎ constate cǎ în înima ţǎrii trǎiesc maghiari, dar dupǎ o scurtǎ lecţie de istorie au înţeles aceastǎ situaţie “bizarǎ”. Dupǎ spusele lui Gayane, toatǎ lumea le-a primit cu drag, se simt deja acasǎ, pe când Ieva se bucurǎ cel mai mult de munţi, ea zice cǎ nu îi e frig, la ei e mult mai rece. Fetele, pe toatǎ durata şederii de aici vor scrie blog, pe lângǎ aceasta învaţǎ limba maghiara fiind ajutate de o profesoarǎ. Proiectul se finalizeazǎ pe 6 ianuarie 2013, dar Asociaţia Zöld Nap doreşte continuarea acestei iniţiative cu voluntari din alte ţǎri.

Proiectul este finaţat prin programul Tineret în Acţiune (Youth in Action ), Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat. Cel mai devreme cei din zonǎ se pot întâlni cu fetele la colectarea de ulei uzat. În douǎ puncte de colectare, la standurile din faţa bazei sportive şi al parcului Millenium aşteaptǎ voluntarele pe cei care vor sǎ se debaraseze într-un mod eco-conştient de deşeuri periculoase. Asociaţia organizeazǎ pentru a doisprezecea oarǎ acestǎ acţiune. Pe lângǎ uleiul menajer uzat, locuitorii pot sǎ depunǎ şi hârtie, baterii uzate, Cd-uri sau DVD-uri. Autor: Bartha Zsófia Textul a apǎrut în ediţia de miercuri a revistei Székely Hírmondó traducere: Borbáth Móni

zoldnap