Cooperarea cu tinerii din țările învecinate, organizată de Fundația Norma din Eger

share on:

În primele zile ale lunii martie 2019, a avut loc cea de a treia reuniune, prima din acest an,organizată de Fundația Norma din Eger în cadrul proiectului Cooperarea cu tinerii din țările vecine, având codul EFOP-5.2.2-17-00080. La această întrunire au participat pe lângă cele 5 organizații partenere internaționale și organizații partenere din Ungaria, precum și mai multe persoane dedicate acestei cauze. Fotografiile de la conferință pot fi vizualizate pe pagina de Facebook al Asociației Zöld Nap.

Așa cum am subliniat deja în rapoartele precedente, obiectivul principal al proiectului este prevenirea migrației tinerilor, găsirea și formularea cauzelor, dezvoltarea strategiilor comune pentru menținerea tinerilor acasă și de a-i atrage acasă pe cei plecați. A treia conferință a fost deschisă de Molnár Edit, managerul de proiect, care a prezentat rezultatele anului precedent precum și activitățile desfășurate. A urmat dr. Patkós Csaba cu prezentarea situației actuale a cercetării și a rezultatelor, iar dr Simon Dávid a ținut o prezentare profesională și plină de conținut cu titlul "Tendința emigrării tinerilor". Cea de a doua zi a conferinței a debutat cu o prezentare  interactivă a prezentării lui Dorner László  despre voluntariat și dezvoltarea personală. După prezentare organizațiile prezente sub îndrumarea dl. dr Patkós Csaba au dezbătut și au acceptat seria de întrebări,pe baza cărora se vor realize interviurile și chestionarele. Asociația Zöld Nap din Târgu Secuiesc a fost reprezentată de Ráduly Attila, Szabó Attila, respectiv Derzsi Katalin și Derzsi Eszter.

Proiectul denumit EFOP-5.2.2 – Cooperarea transnațională este sprijinită de Uniunea Europeană în cadrul programului Széchenyi 2020.

zoldnap